Warunkowa rejestracja w KDPW Akcji serii D Rainbow Tours SA emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki