Informacja o wielkości obrotów Spółki za miesiąc listopad 2007 r.