Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.