Podpisanie przez Spółkę listów intencyjnych związanych z nabyciem udziałów oraz inwestycjami w portalu Travelovo Sp. z o.o oraz w spółce technologicznej Traveltech Sp. z o.o.