Zmiana klasyfikacji sektorowej Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie