Rejestracja akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych