Zmiana terminu przekazania Jednostkowego Raportu Finansowego oraz Skonsolidowanego Raportu Finansowego.