Walne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. odbywają się na podstawie Kodeksu spółek handlowych i Statutu Rainbow Tours S.A. oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Treść aktualnego Statutu oraz aktualnego Regulaminu Walnego Zgromadzenia dostępna jest na stronie relacji inwestorskich Spółki (http://ir.r.pl), w zakładce Ład Korporacyjny/Dokumenty Spółki, a także każdorazowo w zakładce dotyczącej danego Walnego Zgromadzenia.

 

Ogólne informacje na temat prawa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours S.A., procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu zostały zawarte w załączonym pliku PDF.

 

Szczegółowe informacje na temat prawa do uczestniczenia w danym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours S.A., procedur dotyczących uczestniczenia w danym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu każdorazowo zawarte są w dokumentacji związanej z danym Walnym Zgromadzeniem, które każdorazowo udostępniane są w przepisanych prawem terminach w zakładce dotyczącej danego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki