Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego