Raport bieżący-informacja o przychodach ze sprzedaży za listopad 2014