Raport bieżący-informacja o przychodach ze sprzedaży za październik 2014