Raport bieżący-informacja o przychodach ze sprzedaży za wrzesień 2014