Raport bieżący-informacja o przychodach ze sprzedaży za sierpień 2014