Raport bieżący-informacja o przychodach ze sprzedaży za lipiec 2014