Raport bieżący- informacja o przychodach ze sprzedaży za czerwiec 2014