Raport bieżący-informacja o przychodach ze sprzedaży za maj 2014