Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014