Raport bieżący - Informacja o wynikach przedsprzedaży oferty „Lato 2025” za okres do 30.11.2024 r.