Raport bieżący - Informacja o przychodach ze sprzedaży za październik 2024 r.