Raport okresowy - QSr 3/2024 – „Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 r.