Raport bieżący - Informacja o przychodach ze sprzedaży za wrzesień 2024 r.