Okres zamknięty 23.10.-22.11.2024 r. (przed publikacją raportu okresowego kwartalnego QSr 3/2024)