Raport okresowy - PSr 2024 – „Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 r.