Raport bieżący - Informacja o przychodach ze sprzedaży za sierpień 2024 r.