Okres zamknięty 28.08.-27.09.2024 r. (przed publikacją raportu okresowego półrocznego PSr 2024)