Raport bieżący - Informacja o przychodach ze sprzedaży za lipiec 2024 r.