Raport bieżący - Informacja o przychodach ze sprzedaży za czerwiec 2024 r.