Raport okresowy - R 2023 - Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2023