Okres zamknięty 20.03.-19.04.2024 r. (przed publikacją raportów okresowych rocznych)