Raport bieżący - Informacja o wynikach przedsprzedaży oferty „Lato 2024” za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do 29.02.2024 r.