Raport bieżący - Informacja o przychodach ze sprzedaży za październik 2023 r.