Raport okresowy - QSr 3/2023 – „Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r.