Raport bieżący - Informacja o przychodach ze sprzedaży za wrzesień 2023 r.