Okres zamknięty 18.10.-17.11.2023 r. (przed publikacją raportu okresowego kwartalnego QSr 3/2023)