Raport okresowy - PSr 2023 – „Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r.