Raport bieżący - Informacja o przychodach ze sprzedaży za sierpień 2023 r.