Okres zamknięty 30.08.-29.09.2023 r. (przed publikacją raportu okresowego półrocznego PSr 2023)