Raport bieżący - Informacja o przychodach ze sprzedaży za lipiec 2023 r.