Raport bieżący - Informacja o przychodach ze sprzedaży za czerwiec 2023 r.