Raport bieżący - Informacja o wynikach przedsprzedaży oferty „Lato 2023” za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do 30.06.2023 r.