Raport bieżący - Informacja o przychodach ze sprzedaży za kwiecień 2023 r.