Raport okresowy - QSr 1/2023 – „Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r.