Okres zamknięty 26.04.-26.05.2023 r. (przed publikacją raportu okresowego kwartalnego QSr 1/2023)