Okres zamknięty 29.03.-28.04.2023 r. (przed publikacją raportów okresowych rocznych)