Raport bieżący - Informacja o przychodach ze sprzedaży za luty 2023 r.