Raport bieżący - Informacja o wynikach przedsprzedaży oferty „Lato 2023” za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do 15.02.2023 r.