Raport bieżący - Informacja o przychodach ze sprzedaży za październik 2022 r.