Raport okresowy - QSr 3/2022 – „Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r.