Okres zamknięty 19.10.-18.11.2022 r. (przed publikacją raportu okresowego kwartalnego QSr 3/2022)