Raport okresowy - PSr 2022 – „Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r.